Training schedule

 • September 16-17, 2019

  Qlik Sense | Business Analysis & Visualizations (Prague, Czech Republic)
 • September 18-20, 2019

  Qlik Sense | Data architecture (Prague, Czech Republic)
 • September 30 - October 1, 2019

  QlikView | Business Analysis & Visualizations (Warsaw, Poland)
 • October 2-4, 2019

  QlikView | Data architecture (Warsaw, Poland)